2.12.06

Pla General d'Olocau. Zones d'ordenació urbanistica - Terme municipal
En esta imatge es pot observar com en els ambets dels dos PAI's el sòl és practicament tot "no urbanitzable"
Les raons esgrimides per a justificar l'adjudicació dels Programes d'Actuació Integrada no tenen res a veure amb les necessitats reals dels habitants d'Olocau.

No hay comentarios: